VDO Galleries

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต

ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ๑ ปีแห่งความอาลัย ด้วยดวงใจแห่งศรัทธาของบุคลากรชาวศิริราชและผองพสกนิกรไทย

ประวัติความเป็นมา ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ


รายการคนหวงแผ่นดิน อ.ปัญญา


รายการลุยไม่รู้โรย


รายการสถานีประชาชน


รายการเดินหน้าประเทศไทย


งาน ขาดทุนเงินกำไรบุญ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ


ถึงสื่อถึงคน ตอน อ ปัญญา ปุลิเวคินทร์

รายการ ฅนเปลี่ยนโลก

การออกแบบพื้นที่ ” โคก  หนอง  นา ” อาจารย์ปัญญา  ปุลิเวคินทร์

การเผาถ่านด้วยเตาถังน้ำมัน 200 ลิตร