พิพิธภัณฑ์ระบบแสง สี เสียง – เรื่องที่ 7 : ทฤษฏีใหม่

เนื้อหาที่แสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ระบบแสง สี เสียง ในส่วนนี้ได้แก่

“ …ทฤษฎีใหม่…ยืดหยุ่นได้ และต้องยืดหยุ่น เหมือนชีวิตของคนเราทุกคนต้องมียืดหยุ่น..”

( พระราชดำรัส เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2541  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จ.เพชรบุรี ) อ่านเพิ่มเติม