พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต

%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต  เป็นพื้นที่แสดงแนวคิดในรูปแบบแปลงสาธิตแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ โซนด้วยกัน (คลิกที่หัวข้อเพื่อดูรายละเอียด) คือ

  1. โซนภาคเหนือ แสดงแนวคิดด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  2. โซนภาคกลาง แสดงแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่
  3. โซนภาคอีสาน แสดงแนวคิดด้านการอาชีพเสริม
  4. โซนภาคใต้ แสดงแนวคิดเรื่องพลังงานทดแทน

ทั้งนี้เหตุผลที่ทางศูนย์แบ่งการแสดงแนวคิดและทฤษฎีออกเป็นภาคต่าง ๆ นั้น ด้วยแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีมากมายเพื่อความสะดากในการจะจำของผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติใช้หลักในการเรียนรู้ คือ PLAY + LEARN = PLEARN
( เพลย์ บวก เลิน เท่ากับ เพลิน )
คือการได้เรียนรู้ และเล่น ซึ่งจะได้ทั้งความรู้ และความสนุกสนาน