อาจารย์ปัญญา ต้อนรับน้องๆผู้พิการบกพ่องทางการมองเห็น

วันที่ 1 มกราคม 2563 อาจารย์ ปัญญา  ปุลิเวคินทร์ ได้ต้อนรับน้องๆ ผู้พิการบกพ่องทางการมองเห็น เดินศึกษาแนวคิดภายในศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

 

คณะดูงานจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่  12  พฤศจิกายน  วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ได้นำนักศึกษาพยาบาล จาก มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน  จำนวน  5 คนเข้าศึกษาเรียนรู้ที่ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ      โดยมี อาจารย์ ปัญญา เป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับแนวคิดภายในศูนย์

เนื่องจากตอนท้าย นักศึกษาจีนสนใจในเรื่องผลิตภัณฑ์ จึงได้นักเรียนจากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ที่มาศึกษาดูงานได้ แปลเป็น ภาษาจีนให้คณะได้ฟัง

 

การอบรม ” เศรษฐกิจพอเพียง”

การอบรม ” เศรษฐกิจพอเพียง “

ระหว่างวันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2561

ณ. ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ  จ. นครนายก

จำนวนผู่เข้าอบรม  40 คน

วันที่ 1 ลงทะเบียน

เดิน

เดินศีกษาแนวคิด ในหลวงรัชกาลที่ 9

ลงทะเบียน

 

กิจกรรม ” พอใช้ “

ทำผลิตภัณณฑ์สมุนไพร

สบู่

ทำสบู่ก้อน

ล้างจาน

ทำน้ำยาล้างจาน

 

วันที่ 2 ของการอบรม

เศรษฐกิจพอเพียง

แลกเปลี่ยนเศรษฐกิจพอเพียง             กับ อาจารย์ปัญญา  ปุลิเวคินทร์

ฝึกผสมดินปลูกพืชในกระถางต้นไม้

” ห่มดิน  แห้งชาม  น้ำชาม “

 

คลองไส้ไก่

บ้านดิน

การทำบ้านดิน

สรุปการเรียนรู้ที่เรียนมาตลอดทั้งวัน

                                      

             วันที่สามของการอบรม 

ออกกำลังกายบนเขื่อน

พลังกายออกกำลังกายบนสันเขื่อน

การทำลูกประคบจากสมุนไพร

เรียนนวด     

       ฝึกการนวดเพื่อสุขภาพ

 

 

 

ฝึกการหาอยู่    หากินจากป่าในศูนย์ฯ

 

พี่ไก่1

ป๋าเวชและพี่ไก่ราชดำเนินมาร้องเพลงให้ฟัง

 

 

 

นั่งกินข้าวร่วกัน

ครอบครัวใหญ๋กินข้าวพร้อมหน้ากัน

 

วันที่สี่ของการอบรม

ออกไปดูแปลงโคก  หนอง  นาในยามเช้า

ณ. บ้านหุบเมย  ( ลูกศิษย์ฯของศูนย์ )

 

ป๋าเวชและพี่ไก่ราชดำเนิน

แต่งเพลงประจำรุ่นอบรม

” พอเหอะ “

 

การวางผังพื้นที่ ( LAND  SCAPE )

                                       โคก หนอง นา_๑๘๐๒๒๖_0007

 

แช่มือแช่เท้า

แช่มือ – แช่เท้าให้สบายตัวก่อนรับใบเกียรติบัตร

พิธีปิด

รับเกียรติบัตรและพิธีปิด

 

ภาพบรรยากาศภายใน ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมา

มูลนิธิชัยพัฒนา ได้จัดซื้อที่ดินจำนวน 2 แปลง รวมเนื้อที่ 14-2-18 ไร่ ราคา 2,520,716 บาท (สองล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยสิบหกบาทถ้วน) โอนกรรมสิทธิ์เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2532

 

พระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุมัติให้มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ดำเนินการจัดทำศูนย์นิทรรศการแสดงแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้น ในที่ดินแปลงดังกล่าว และพระราชทานชื่อโครงการดังกล่าวว่า

“ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ” เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2545

 

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา และสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย