คณะศึกษาดูงาน ก.ค 2561

เมื่อวันที่ 1 ก.ค 2561 จากประเทศภูฏาน มาศึกษาดูงานที่ศูนย์จำนวน 13 คน โดยส่วนหนึ่งเป็นผู้บกพร่องทางการได้ยิน

p2 p1

 

วันที่ 2 ก. ค. 2561 มหาวิทยาลัยพระเจ้าจอมเกล้าพระนครเหนือ มาศึกษาดูงาน และเรียนรู้การทำแชมพู และ สบู่ก้อน จำนวน 11 คน โดยเป็นนักศึกษาอเมริกา 4  และนักศึกษาไทยจำนวน  7 คน

a2 a3

 

a4 a5

 

a6

คณะดูงานวันที่ 21 เม.ย. 2561

คณะดูงานจาก คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  พาคณะ อาจารย์และบุคลากรคณะแพทย์ศาสตร์มาศึกษาดูงาน

 

คณะผู้สูงอายุจากจังหวัดชัยภูมิ มาศึกษาดูงานจะนวน 80 คน

กิจกรรมสามเณร วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

สามเณรวัดพระรา๙ กาญจนาภิเษก เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์ เมื่อวันที่ 7 เมษายน  จำนวน 70 รูป

S__2744332

อาจารย์ปัญญา แนะนำสถานที่ให้แก่สามเณร

S__2744329

อาจารย์ปัญญา ถวายอาหารปลาให้สามเณร เพื่อให้ปลาภายในศูนย์

 

S__2744326

สามเณรถ่ายรูปรวมในพิพิธภัณฑ์แสง  สี  เสียง

 

ปิดท้ายที่การทำกิจกรรม น้ำยาล้างจาน  ซักผ้า  โลชั่นจากขี้ผึ้งแท้ และน้ำมันเหลือง

กิจกรรมปรับปรุงศูนย์

เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม – ๑ เมษายน  ลูกศิษย์ภูมิรักษ์ได้รวมตัวกันมาร่วมปรับปรุงศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติโดยกิจกรรมมีดังนี้

260787

ก่อนทาสีหน้าศูนย์

262721

ทาสีป้ายหน้าศูนย์

262722

ทาสีกำแพง

 

 

 

 

 

262724

ทาสีขอบกำแพง

262718

ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าศูนย์

 

 

 

 

 

260779

ก่อนลอกคูคลอง

262706

หลังลอกคูคลอง

262703

หลังจากลอกคูคลอง

 

 

 

 

 

260778

ก่อนทำแปลงภาคกลาง

262709

หลังจากลูกศิษย์ขึ้นแปลงเสร็จเจ้าหน้าที่ย่อยดิน

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมนอกเหนือที่วางไว้

262698

เอาตอกไม้ขึ้นจากน้ำ

262692

ทำความสะอาดฝาย

 

 

 

 

 

 

262689

ทาสีครัว และจัดเก็บครัว

262701

โรยหินรอบศูนย์

 

 

 

 

 

 

 

ข้อความจากอาจารย์ปัญญา

262753

การอบรม ” เศรษฐกิจพอเพียง”

การอบรม ” เศรษฐกิจพอเพียง “

ระหว่างวันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2561

ณ. ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ  จ. นครนายก

จำนวนผู่เข้าอบรม  40 คน

วันที่ 1 ลงทะเบียน

เดิน

เดินศีกษาแนวคิด ในหลวงรัชกาลที่ 9

ลงทะเบียน

 

กิจกรรม ” พอใช้ “

ทำผลิตภัณณฑ์สมุนไพร

สบู่

ทำสบู่ก้อน

ล้างจาน

ทำน้ำยาล้างจาน

 

วันที่ 2 ของการอบรม

เศรษฐกิจพอเพียง

แลกเปลี่ยนเศรษฐกิจพอเพียง             กับ อาจารย์ปัญญา  ปุลิเวคินทร์

ฝึกผสมดินปลูกพืชในกระถางต้นไม้

” ห่มดิน  แห้งชาม  น้ำชาม “

 

คลองไส้ไก่

บ้านดิน

การทำบ้านดิน

สรุปการเรียนรู้ที่เรียนมาตลอดทั้งวัน

                                      

             วันที่สามของการอบรม 

ออกกำลังกายบนเขื่อน

พลังกายออกกำลังกายบนสันเขื่อน

การทำลูกประคบจากสมุนไพร

เรียนนวด     

       ฝึกการนวดเพื่อสุขภาพ

 

 

 

ฝึกการหาอยู่    หากินจากป่าในศูนย์ฯ

 

พี่ไก่1

ป๋าเวชและพี่ไก่ราชดำเนินมาร้องเพลงให้ฟัง

 

 

 

นั่งกินข้าวร่วกัน

ครอบครัวใหญ๋กินข้าวพร้อมหน้ากัน

 

วันที่สี่ของการอบรม

ออกไปดูแปลงโคก  หนอง  นาในยามเช้า

ณ. บ้านหุบเมย  ( ลูกศิษย์ฯของศูนย์ )

 

ป๋าเวชและพี่ไก่ราชดำเนิน

แต่งเพลงประจำรุ่นอบรม

” พอเหอะ “

 

การวางผังพื้นที่ ( LAND  SCAPE )

                                       โคก หนอง นา_๑๘๐๒๒๖_0007

 

แช่มือแช่เท้า

แช่มือ – แช่เท้าให้สบายตัวก่อนรับใบเกียรติบัตร

พิธีปิด

รับเกียรติบัตรและพิธีปิด

 

โครงการ ปั่นไปหัวใจไม่หมดหวัง

โครงการ “ปั่นไป หัวใจไม่หมดหวัง” สมทบทุนมูลนิธิสุพรรณิการ์ ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครนายก ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2560

กลุ่มนักปั่นสะพานบุญ และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก ได้ร่วมกันจัดหารายได้สมทบทุนมูลนิธิสุพรรณิการ์ ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2560 โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการสานต่อเจตนารมณ์ของกลุ่มนักปั่นสะพานบุญในด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และยังเป็นการรวมตัวกันร่วมทำบุญในระหว่างเส้นทางการปั่นจักรยาน เพื่อจัดหารายได้มอบให้กับมูลนิธิ และองค์การการกุศลต่างๆ
ซึ่งโครงการ “ปั่นไป หัวใจไม่หมดหวัง” ในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ของการหารายได้สมทบทุนให้กับมูลนิธิสุพรรณิการ์ โรงพยาบาลนครนายก โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง จากทีมนักปั่นจักรยานในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครนายก อำเภอบ้านนา และในเขตเทศบาลเมืองนครนายก โดยมีนักปั่นจักรยานร่วมกิจกรรมจำนวนประมาณ 100 คัน ทั้งนี้รายได้จากการทอดผ้าป่าจะมอบให้แก่มูลนิธิสุพรรณิการ์ โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก อาจารย์พรพรรณ โภไคยอุดม ประธานมูลนิธิสุพรรณิการ์ อาจารย์ปัญญา ปุลิเวคินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ และนายแพทย์วัชรินทร์ จันทร์เสม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก เป็นผู้รับมอบเงิน รายได้จากการปั่นจักรยานครั้งนี้ ยอดเงินจากนักปั่นสะพานบุญ จำนวน 521,286 บาท ยอดเงินจากกลุ่มปั่นเพื่อสุขภาพ ตำบลบ้านใหญ่ จำนวน 31,200 บาท รวมยอดในการทอดผ้าป่า เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 552,486 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลนครนายกต่อไป

 

ภาพกิจกรรม

อบรมสภาอุตสาหกรรมพอเพียง

รูปถ่ายกิจกรรม

การอบรมหลักสูตร

อุตสาหกรรมพอเพียง  รุ่นที่๑

ระหว่างวันที่ ๖ – ๗  พ.ค. ๒๕๖๐

หลักสูตร  ” อุตสาหกรรมพอเพียง ”  รุ่นที่ ๑

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

พาผู้จัดการโรงงานมาดูงาน

เพื่อเป็นการสนับสนุนโรงงานต่างๆในสถานการณ์เศรษฐกิจพอเพียง

โรงงานใดมีความสนใจโดยเฉพาะ มีสถ่นที่ทำการเกษตร

ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติยินดีอบรมให้ฟรี  เพื่อทำใหแรงงานในโรงงานใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

รายชื่อโรงงานที่มาอบรม

– สมบูรณ์กรุ๊ป

 – พี เอ็ม เค ไดมอนด์กลาส จำกัด

 – สยามโตชู

 – ครอบครัวสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รวม  ๒๗คน

ผู้มาอบรมมีน้ำใจอยากให้อยากให้มีทุนอบรมในรุ่นต่อร่วมทุนสมทบ ๒๒,๐๐๐ บาท

เงินจำนวนนนี้เพียงพอที่จะอบรมรุ่นต่อไป ๓๐ คน

ศูนย์ ฯ จะติดต่อสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อหาโรงงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อไป

จาก อจ.ปัญญา    ปุลิเวคินทร์