อาจารย์ปัญญา ต้อนรับน้องๆผู้พิการบกพ่องทางการมองเห็น

วันที่ 1 มกราคม 2563 อาจารย์ ปัญญา  ปุลิเวคินทร์ ได้ต้อนรับน้องๆ ผู้พิการบกพ่องทางการมองเห็น เดินศึกษาแนวคิดภายในศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ