คณะดูงานจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่  12  พฤศจิกายน  วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ได้นำนักศึกษาพยาบาล จาก มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน  จำนวน  5 คนเข้าศึกษาเรียนรู้ที่ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ      โดยมี อาจารย์ ปัญญา เป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับแนวคิดภายในศูนย์

เนื่องจากตอนท้าย นักศึกษาจีนสนใจในเรื่องผลิตภัณฑ์ จึงได้นักเรียนจากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ที่มาศึกษาดูงานได้ แปลเป็น ภาษาจีนให้คณะได้ฟัง