คณะศึกษาดูงาน ก.ค 2561

เมื่อวันที่ 1 ก.ค 2561 จากประเทศภูฏาน มาศึกษาดูงานที่ศูนย์จำนวน 13 คน โดยส่วนหนึ่งเป็นผู้บกพร่องทางการได้ยิน

p2 p1

 

วันที่ 2 ก. ค. 2561 มหาวิทยาลัยพระเจ้าจอมเกล้าพระนครเหนือ มาศึกษาดูงาน และเรียนรู้การทำแชมพู และ สบู่ก้อน จำนวน 11 คน โดยเป็นนักศึกษาอเมริกา 4  และนักศึกษาไทยจำนวน  7 คน

a2 a3

 

a4 a5

 

a6