คณะดูงานวันที่ 21 เม.ย. 2561

คณะดูงานจาก คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  พาคณะ อาจารย์และบุคลากรคณะแพทย์ศาสตร์มาศึกษาดูงาน

 

คณะผู้สูงอายุจากจังหวัดชัยภูมิ มาศึกษาดูงานจะนวน 80 คน

กิจกรรมสามเณร วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

สามเณรวัดพระรา๙ กาญจนาภิเษก เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์ เมื่อวันที่ 7 เมษายน  จำนวน 70 รูป

S__2744332

อาจารย์ปัญญา แนะนำสถานที่ให้แก่สามเณร

S__2744329

อาจารย์ปัญญา ถวายอาหารปลาให้สามเณร เพื่อให้ปลาภายในศูนย์

 

S__2744326

สามเณรถ่ายรูปรวมในพิพิธภัณฑ์แสง  สี  เสียง

 

ปิดท้ายที่การทำกิจกรรม น้ำยาล้างจาน  ซักผ้า  โลชั่นจากขี้ผึ้งแท้ และน้ำมันเหลือง

กิจกรรมปรับปรุงศูนย์

เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม – ๑ เมษายน  ลูกศิษย์ภูมิรักษ์ได้รวมตัวกันมาร่วมปรับปรุงศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติโดยกิจกรรมมีดังนี้

260787

ก่อนทาสีหน้าศูนย์

262721

ทาสีป้ายหน้าศูนย์

262722

ทาสีกำแพง

 

 

 

 

 

262724

ทาสีขอบกำแพง

262718

ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าศูนย์

 

 

 

 

 

260779

ก่อนลอกคูคลอง

262706

หลังลอกคูคลอง

262703

หลังจากลอกคูคลอง

 

 

 

 

 

260778

ก่อนทำแปลงภาคกลาง

262709

หลังจากลูกศิษย์ขึ้นแปลงเสร็จเจ้าหน้าที่ย่อยดิน

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมนอกเหนือที่วางไว้

262698

เอาตอกไม้ขึ้นจากน้ำ

262692

ทำความสะอาดฝาย

 

 

 

 

 

 

262689

ทาสีครัว และจัดเก็บครัว

262701

โรยหินรอบศูนย์

 

 

 

 

 

 

 

ข้อความจากอาจารย์ปัญญา

262753