ตารางอบรม

Untitled-1

 

คลิ๊ก

ตารางศึกษาดูงาน ครึ่งวัน

ตารางอบรม ครึ่งวัน

ตารางอบรม 1 วัน

ตารางอบรมหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง 2 วัน 1 คืน

ตารางอบรมหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง 3 วัน  2 คืน

ตารางอบรมหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง 4 วัน  3 คืน

ตารางอบรม  ผลิตภัณฑ์เชิงลึก   2 วัน 1 คืน

ตารางอบรมหลักสูตร  หมอวิถีบ้านๆ  2 วัน 1 คืน

หากตารางอบรมไม่ตรงตามที่ท่านต้องการสามารถคลิ๊กดู ชุดความรู้ ได้ที่นี่   

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม  700  บาท : วัน/คน

หลักจากหักค่าใช้จ่ายจะส่งเข้ามูลนิธิชัยพัฒนาทุกบาททุกสตางค์

 

 

 

คลิ๊กรูปภาพดูตัวอย่างการฝึกอบรม