ตารางอบรม 3 วัน 2 คืน

3 วัน

คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายใหญ่

ทุกเช้าก่อนเข้าแถว จะมีการเรียนรู้ เรื่องน้ำปั่นผักเพื่อสุขภาพ และทานน้ำปั่นผัก

ทุกวันของการฝึกอบรม จะมีการเคารพธงชาติ ทุก 08.00 น และ 18.00 น. เพื่อเป็นการระลึกถึง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และบรรพบุรุษไทย

 

รูปกิจกรรม

 

กลับหน้าหลักสูตรอบรม                ถัดไป