ตารางอบรมหลักสูตรหมอวิถีบ้านๆ

หมอวิถีบ้านๆ

คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายใหญ่

ทุกวันของการฝึกอบรม จะมีการเคารพธงชาติ ทุก 08.00 น และ 18.00 น. เพื่อเป็นการระลึกถึง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และบรรพบุรุษไทย

 

รูปกิจกรรม

 

กลับหน้าหลักสูตรอบรม