ตารางศึกษาดูงาน (ครึ่งเช้า  หรือบ่าย)

 

คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายใหญ่

ครึ่งวัน

ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงานครึ่งวัน

7

5     4

กลับหน้าหลักสูตรอบรม                ถัดไป