จุดที่ 9 ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

20160308_150536

ในหลวงมีรับสั่งว่า การที่คนเข้าไปบุกรุกป่า  แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆดังนี้

  1. ตัดไม้มาทำบ้าน ทำเครื่องเรือน
  2. ไม่มีเงิน จึงต้องไปรับจ้างตัดไม้ทำลายป่า
  3. ตัดไม้มาทำเป็นถ่าน ทำฟืน

เพื่อเป็นการป้องกัน ก็ให้คนปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ในที่ดินของตนเอง

  1. ป่าพออยู่ เป็นไม้ที่สามรถนำมาสร้างบ้านได้ เช่น สัก ตะเคียน ยางนา ชิงชัน
  2. ป่าพอกิน ปลูกไม้ผล หรือ ไม้กินได้ เพื่อกินและขายมีรายได้
  3. ป่าพอใช้ไม้โตเร็ว เช่น ไม้ไผ่ กระถินเทพา มาทำถ่านทำฟืน

พอมีป่า 3 อย่าง ป่าไม้ก็จะอุดมสมบูรณ์ เราเรียกว่า “พอร่มเย็น” ดินจะดีน้ำจะดี

ริเวียร่า_๑๗๐๙๐๓_0032

 

 

 

ริเวียร่า_๑๗๐๙๐๓_0033

 

 

 

ย้อนกลับ <         > ถัดไป