จุดที่ 8. ตะบันน้ำ

ริเวียร่า_๑๗๐๙๐๓_0035

เป็นการใช้แรงดันน้ำจากที่สูง ปล่อยลงไปโดยใช้ CHECK วาวล์ เพิ่มแรงดันของน้ำ

 

ย้อนกลับ <         > ถัดไป