จุดที่ 7. ป่าเปียกป้องกันไฟ

hoshi014600223

ในฤดูแล้งมักจะเกิดไฟป่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งว่า วิธีการป้องกันไฟป่าที่ดีที่สุด คือให้ป่าเปียกป้องกันตัวเองจากไฟป่าที่เรียกว่า ป่าเปียกกันไฟ มี 6 วิธี

1.ใช้แนวคลองส่งน้ำและแนวพืชชนิดต่างๆ

  1. สร้างแนวกันไฟป่า โดยใช้น้ำจากระบบชลประทาน
  2. ปลูกไม้โต้เร็วคลุมร่องน้ำ
  3. ใช้ฝายชะลอความชุ่มชื้น
  4. สร้างภูเขาป่า โดยค่อยๆปล่อยน้ำให้ไหลซึมลงสู่ดิน
  5. ปลูกต้นกล้วยเป็นแนวห่างกัน 2 เมตร

 

ย้อนกลับ <         > ถัดไป