จุดที่ 6. โซนไม้ไผ่

ริเวียร่า_๑๗๐๙๐๓_0044

โซนไม้ไผ่มีรับสั่งจากสมเด็จพระเทพฯ ว่า ต้องการให้มีโซนหนึ่งในการจัดแสดงแนวคิดเรื่องของไผ่ เพราะไผ่มีความสำคัญกับวิถีชีวิตคนไทย ตั้งแต่เกิดจนถึงตาย สอดคล้องกับแนวคิดของในหลวงเรื่องของ พออยู่ พอกิน พอใช้

ริเวียร่า_๑๗๐๙๐๓_0038        ริเวียร่า_๑๗๐๙๐๓_0036

ริเวียร่า_๑๗๐๙๐๓_0034

 

 

ย้อนกลับ <         > ถัดไป