จุดที่ 5 การบำบัดอุจจาระ ปัสสาวะ “ เรื่องขี้ ขี้ ”

20150614_065319

เป็นวิธีการเอาธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด   ในปี พ.ศ.2522  กรุงเทพมหานครขยายเมือง    ไปทางจังหวัดนนทบุรี  แล้วปัญหาที่พระองค์ท่านเล็งเห็นคือ ของเสียจากตัวคน โดยใช้กระบวนการหมัก 15 วัน หมดกลิ่น 28 วัน หมดเชื้อ  อุณหภูมิ 60 – 70 c

20150614_065357

 

 

ย้อนกลับ <         > ถัดไป