จุดที่ 4 การห่มดิน การทำให้ดินดี

006_23_02_17

“ อย่าปลอกเปลือกเปลือยดิน ให้ห่มดิน”  เป็นการใช้ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด หลักการ

– ประหยัด

– เรียบง่าย

– เอาธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์

– สามารถอธิบายหลักวิชาการได้

การห่มดิน คือ การนำเศษใบไม้ เศษฟาง เศษหญ้า ที่แห้งมาคลุมบริเวณโคนต้น

ประโยชน์ของการห่มดิน

  1. เป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์
  2. เป็นอาหารให้สัตว์หน้าดิน เช่นไส้เดือน กิ้งกือ ฯลฯซึ่งช่วยพรวนดินและถ่ายมูลเป็นปุ๋ยให้พืช
  3. เก็บรักษาความชื้น
  4. เมื่อย่อยสลายจะกลายเป็นฮิวมัส ซึ่งเป็นปุ๋ยให้กับพืช

 

ประโยชน์ของจุลินทรีย์

  1. ช่วยตรึงไนโตรเจนจากอากาศ ซึ่งในอากาศมีก๊าชไนโตรเจนอยู่ถึง 78%
  2. ช่วยย่อยสลายซากพืช ซากสัตว์
  3. ช่วยย่อยแร่ธาตุที่อยู่ในหิน ลูกรัง ทราย เช่น ธาตุอาหาร กลุ่ม เหล็ก แมงกานีส สังกะสี ฟอสฟอรัส เป็นต้น
  4. ช่วยผลิตฮอร์โมนให้พืชช่วยผลิตสารป้องกันโรคพืช
  5. ช่วยผลิตสารป้องกันโรคพืช

 

ย้อนกลับ <         > ถัดไป