จุดที่ 3 หญ้าแฝก

gallery-img-13863.jpg

หญ้าแฝกมีหลายสายพันธุ์ แต่สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ แฝกลุ่มกับแฝกดอน แต่ที่นิยมกันได้แก่   แฝกลุ่มเพราะรากมีความยาวกว่าแฝกดอน และสามารถอยู่ได้ทั้งน้ำท่วมและแล้ง หญ้าแฝกจะช่วยยึดการพังทลายของหน้าดิน ทำให้ดินดี เก็บความชื้นและยังช่วยดักตะกอนไม่ให้ไหลลงไปทับถมยังแหล่งน้ำต่างๆ  ระบบรากจะยาวมากตรงลงในแนวดิ่ง แตกกอออกด้านข้าง เรียกว่ากำแพงที่มีชีวิต

25600901_๑๗๐๙๐๑_0016     ริเวียร่า_๑๗๐๙๐๓_0014

 

ย้อนกลับ <         > ถัดไป