จุดที่ 22 ในบริเวณบ่อน้ำ : การบำบัดน้ำเสีย

25600901_๑๗๐๙๐๑_0085

อธรรมปราบอธรรม

บึงมักกะสัน  เป็นบึงขนาดใหญ่อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครเป็นบึงที่ได้รับน้ำเสียจากชุมชนรอบข้างและพื้นที่ใกล้เคียง และเต็มไปด้วยผักตบชวา   ดังนั้นในปี  พ.ศ. 2528  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีรับสั่งให้ทำการบำบัดน้ำเสียในบึงมักกะสัน   ที่เรียกว่า

“  อธรรมปราบอธรรมให้เป็นธรรมะ ”

โดยทำการศึกษาพบว่าทุก 42 วัน  ผักตบชวาจะขยายพันธ์เป็น  3 เท่า  ถ้าไม่มีการบริหารจัดการ   ผักตบชวาจะแพร่พันธุ์เต็มแหล่งน้ำไปหมด   จึงให้ศึกษาธรรมชาติของผักตบชวาพบว่ามีรากหนาแน่น  ก้านและใบมีความอวบน้ำสามารถดูดโลหะหนักและสารพิษได้ดีจึงให้จัดทำเป็นทุ่นลอยล้อมรอบผักตบชวาเพื่อไม่ให้ขยายพันธุ์ออกไปภายนอกได้   และทุกๆ  42  วันให้นำผักตบชวาบางส่วนออกไปเพื่อให้ผักตบชวารุ่นใหม่ได้ดูดซับของเสียต่อไป   ทรงรับสั่งเปรียบผักตบชวาเป็นวัชพืชเหมือนเป็นอธรรม   น้ำเสียเป็นอธรรม  ทรงนำเอาผักตบชวามาบำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำดี คือ ธรรมะ

กังหันน้ำชัยพัฒนา

ณ  จุดนี้เป็นการแสดงแนวคิดเรื่องของการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยชาวบ้านที่ต้องเผชิญกับน้ำเน่าเสีย   ซึ่งพระองค์ท่านมีพระราชดำริในการแก้ไขน้ำเน่าเสีย   ด้วยการใช้เครื่องเติมอากาศ   ทรงพระราชทานรูปแบบที่เรียบง่าย แต่มีประสิทธิภาพสูงในการบำบัดน้ำเสีย  คือ  “ กังหันน้ำชัยพัฒนา ” และสามารถนำมาประยุกต์ปรับปรุงคุณภาพน้ำตามสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

ริเวียร่า_๑๗๐๙๐๓_0015    ริเวียร่า_๑๗๐๙๐๓_0018

ย้อนกลับ<     >ถัดไป