จุดที่ 20 ทฤษฎีแก้มลิง

25600901_๑๗๐๙๐๑_0076

ส่วนตรงจุดนี้เป็นในเรื่องของโครงการแก้มลิง มีแนวคิดจากการที่ลิงกินกล้วยแล้วเก็บไว้ในกระพุ้งแก้มพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชกระแสอธิบายว่า “ลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ ลิงจะรีบปอกเปลือก เอาเข้าปากเคี้ยว แล้วนำไปเก็บไว้ที่แก้มก่อนลิงจะทำอย่างนี้จนกล้วยหมดหวีหรือ เต็มกระพุ้งแก้ม จากนั้นจะค่อยๆ นำออกมาเคี้ยวและกลืนกินภายหลัง”

มีมาตั้งแต่ที่ในหลวงอายุ  ๕ ขวบ  ตรงป้ายพระราชดำรัสของในหลวงก็ได้อธิบายชัดเจนแล้วว่า          ลิงเมื่อมีกล้วยลิงจะเอาไปเก็บไว้ที่แก้ม   เปรียบเหมือนถ้ามีน้ำมากจะเก็บไว้ตามคลอง  หรือ  หนองบึง   ขุดคลองหรือทำขึ้นมาใหม่เหมือนกับลิงกินกล้วย   เมื่อมีน้ำก็เก็บไว้ที่แก้มก่อน  ไม่ให้ท่วมเปรอะไปหมด  เมื่อน้ำหรือกล้วยหมด   ลิงก็จะค่อยๆเอากล้วยออกมากิน   ก็เปรียบเหมือนเอาน้ำมาเก็บไว้ที่เก็บที่แก้มเมื่อพอฤดูแล้งไม่มีน้ำก็เอาน้ำที่แก้มลิงมาใช้  อันนี้พระเจ้าอยู่หัวอธิบายชัดเจนแล้ว

อันที่เรียกว่าแก้มลิงมีที่มาที่ไปตอนที่ในหลวงอายุ  ๕  ขวบแล้ว   ตอนที่ในหลวงเอากล้วยให้ลิงกิน

พระเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งชัดเจนว่า  จะทำอย่างไรให้คนได้เข้าใจก็เลยคิดว่าเอาเรื่องแก้มลิงมาอธิบายให้คนเห็น

นี้คือพระอัจฉริยะภาพของพระองค์

 

ย้อนกลับ <         > ถัดไป