จุดที่ 2 น้ำแดดเดียว

SK230217021     น้ำแดดเดียวเป็นเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการนำน้ำมาตากแดดเพียงวันเดียว  เพื่อให้แสงแดดช่วยจัดเรียงโมเลกุลของน้ำ จะมีลักษณะเป็นผลึกคริสตัล สามารถดูดซึมเอาแร่ธาตุ สารอาหาร และออกซิเจน  เข้าสู่ร่างกายได้มากขึ้น และยังช่วยขับของเสียออกจากร่างกาย  แต่ถ้าคืนเดือนหงายสามารถนำตากแสงจันทร์ได้กลายเป็นน้ำสุริยันจันทรา

 

JAM_5585

 

JAM_5610

บรรยากาศโดยรอบ รู้เรื่องน้ำแดดเดียวแล้ว ลองเดินข้ามสะพานแขวน

 

 

 

 

 

 

 

 

ย้อนกลับ <         > ถัดไป