จุดที่ 18 การเผาถ่าน

สาธิตการเผาถ่าน

สาธิตการเผาถ่าน

ณ จุดนี้  ในหลวงไม่ได้รับสั่งเพียงแต่ว่าเรานำมาประยุกต์ให้เห็นเกี่ยวกับเรื่อง  พออยู่  พอกิน  พอใช้ แล้วมีผลต่อเนื่องมาจากการปลูกป่า  ๓  อย่างประโยชน์  ๔  อย่าง  เรานำเศษกิ่งไม้เล็กๆ  เราไม่ได้ไปตัดป่าแต่เราจะเอาจากการตัดแต่งกิ่งไม้ มาทำถ่านทำฟืน  เราจะเห็นชัดเจนเราไม่จำเป็นต้องตัดป่า  อย่างที่นี้เราก็เอาไม้จากการตัดแต่งกิ่งที่นี่เอามาเป็นถ่าน  แล้วถ่านจากการเผาด้วยเตาถังน้ำมัน  ๒๐๐  ลิตร  เราสามารถควบคุมอุณหภูมิหน้าเตาได้จะทำให้มีขี้เถ้าน้อย  และจะได้เป็นถ่านเยอะและถ้าเราควบคุมไฟดีๆถ่านจะไม่มีควัน แล้วส่วนที่เราได้จากควันมันจะได้เป็นน้ำส้มควันไม้สามารถนำไปไล่แมลง  ควันออกมาให้มันวิ่งไปตามปล่อง  พอควันร้อนมันจะวิ่งไปตามปล่องมันจะกระทบเย็น พอร้อนกับเย็นจะเป็นไอน้ำ  พอเป็นไอน้ำมันก็จะไหลย้อนกลับไป  เราก็ต้องเอาภาชนะมารองรับน้ำที่ไหลย้อนลงมา  คุณสมบัติมีประโยชน์มหาศาล ใช้ได้ทั้งกับ  พืช  คน  และสัตว์

ริเวียร่า_๑๗๐๙๐๓_0020

 

ย้อนกลับ <         > ถัดไป