จุดที่ 17 การทำปุ๋ยใช้เอง

การทำปุ๋ย

เป็นการส่งเสริมการทำปุ๋ยใช้เอง  เกษตรกรส่วนหนึ่งยากจน  ก็เนื่องมาจากต้นทุนในการผลิตทางการเกษตรสูง ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือปุ๋ยและส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยเคมี   ที่นี่จึงมีการส่งเสริมให้มีการทำปุ๋ยใช้เอง  ซึ่งมีปุ๋ยอยู่  2  สูตร  นั้นคือ

  • ปุ๋ยแห้ง (แห้งชาม) หรือปุ๋ยชีวภาพ

ส่วนประกอบ

  1. มูลสัตว์ 1 กระสอบ
  2. แกลบดิบ 1 กระสอบ
  3. รำ 2 กิโลกรัม
  4. น้ำหมักชีวภาพ อัตราส่วน 1: 50

วิธีทำ   นำส่วนผสมทั้งหมดมาคลุกเคล้าให้เข้ากัน   เก็บใส่กระสอบ  หรือตั้งกองทิ้งไว้  ประมาณ  7  วัน  ก็   สามารถนำไปใช้ได้

 

  • ปุ๋ยน้ำ (น้ำชาม) หรือน้ำหมักชีวภาพ

ส่วนประกอบ

  1. ผัก ผลไม้  เศษอาหาร  ฯลฯ                3   ส่วน
  2. กากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายแดง 1   ส่วน
  3. น้ำเปล่า 10 ส่วน

วิธีทำ  นำส่วนผสมทุกอย่างมาหมักใส่ถังที่มีฝาปิดมิดชิด   หมักไว้อย่างน้อย 3 เดือน จึงสามารถนำไปใช้ได้  ในอัตราส่วน  น้ำหมัก 1 ส่วน  ผสมกับน้ำ  200 ส่วน

 

ย้อนกลับ <         > ถัดไป