จุดที่ 13 ภาคอีสาน การส่งเสริมอาชีพเสริม

ริเวียร่า_๑๗๐๙๐๓_0024

เป็นการส่งเสริมอาชีพในพื้นที่ที่มีน้ำน้อย เช่นปลูกผัก จะต้องเลือกผักที่ต้องการน้ำน้อย  เช่น ถั่ว   ฟักทอง

ริเวียร่า_๑๗๐๙๐๓_0023 ริเวียร่า_๑๗๐๙๐๓_0027

ริเวียร่า_๑๗๐๙๐๓_0016 ริเวียร่า_๑๗๐๙๐๓_0026

 

 

ย้อนกลับ <         > ถัดไป