จุดที่ 11 การปลูกต้นไม้ในใจคน

 

ปลูกต้นไม้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งกับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้  เมื่อปี พ.ศ. 2519 ว่า

เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ควรจะ “ ปลูกต้นไม้ในใจคน ” เสียก่อนแล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงในแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตัวเอง

25600901_๑๗๐๙๐๑_0048

 

ย้อนกลับ <         > ถัดไป