จุดที่ 10 ฝายชะลอความชุ่มชื้น

ริเวียร่า_๑๗๐๙๐๓_0031

ฝายชะลอความชุ่มชื้น  เป็นแนวคิดของพระเจ้าอยู่หัวที่นำธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด   ธรรมชาติของภูเขามักจะมีลำห้วยลำธาร   พระเจ้าอยู่หัวรับสั่ง   ถ้าฤดูฝนน้ำก็ไหลพาตะกอนดินมาหมดเลย     ฤดูแล้งไม่มีน้ำทำให้ป่าชุ่มชื้น  พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งชะลอน้ำไว้โดยการใช้วัสดุธรรมชาติ  เช่นเศษกิ่งไม้  เศษหิน  มากั้นไว้  มันก็เป็นการชะลอน้ำไว้  ป่าก็จะมีความชุ่มชื้น  อีกอย่างจะช่วยดักตะกอนดินไม่ให้ไหลลงไปทำให้แหล่งน้ำที่อยู่ด้านล่างตื้นเขิน

– ฝายชั่วคราว   การนำเศษกิ่งไม้มาทำเป็นฝาย

– ฝายกึ่งถาวร    ใช้กระสอบทรายมากั้น

– ฝายถาวร     ใช้ซีเมนต์แล้วแต่ความลาดชั้นและกระแสของน้ำ

ริเวียร่า_๑๗๐๙๐๓_0028

 

 

ย้อนกลับ <         > ถัดไป