จุดที่ 1 บริเวณโกดังเก็บผลิตภัณฑ์

32

ทำผลิตภัณฑ์ใช้เอง

ณ จุดนี้เป็นเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนซึ่งอยู่ 1 ใน 3 เสาเข็มที่พระองค์ท่านเน้น คือการพออยู่ พอกิน พอใช้ เราสามารถลดรายจ่ายได้ถึง  70 %   ซึ่งจะมีทั้งผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับร่างกายและผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับสิ่งของ เราสามารถทำเองได้ง่ายๆ

NL230217004

มีแบบสำเร็จรูปและชุดไปทำเอง

 

ทำสบู่

ฝึกอบรมทำสบู่ก้อน

 

ย้อนกลับ <         > ถัดไป