ขอเชิญร่วมงาน “ขาดทุนเงิน กำไรบุญ” ครั้งที่ 5

               เนื่องปัจจนคนเราเห็นแก่ตัวมากขึ้น  มุ่งหาเงิน มุ่งหากำไรสูงสุด  เป็นสำคัญจนละเลยความมีน้ำใจให้แก่กัน สังคมจึงเต็มไปด้วยปัญหาอันเกิดจากกิเลสที่พอกพูนเป็นสนิมเกาะกินใจ

                ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ  จังหวัดนครนายก จึงจะจัดงานในวันก่อตั้งศูนย์ฯ ขึ้นในวันเสาร์ที่ 3  และ  วันอาทิตย์ที่ 4  มิถุนายน  2560  ดังมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1.เพื่อเป็นการสืบสานแนวคิดและงานของในหลวงรัชกาลที่9

2.เพื่อเป็นการระลึกถึงวันเปิดป้ายศูนย์ฯ เป็นทางการโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551  โดยศูนย์ฯจะจัดงานทำบุญเป็นประจำทุกปี

3.เพื่อเป็นการนัดพบแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในหมู่ผู้ที่เคยผ่านการอบรมจากศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติและเหล่าพี่น้องร่วมอุดมการณ์ ตลอดจนบุคคลภายนอก

4.เพื่อแสดงให้เห็นว่า เงินนั้นไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุด แต่น้ำใจต่างหากที่สำคัญกว่า

สนใจมาร่วมงานเพื่อแจก แลก และขายของขาดทุนได้ที่ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ บ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง  จังหวัดนครนายก  โทร 037-384049 หรือ e-mail: bhumirak.p@gmail.com

……………………………………………………………………………………………….

ตาราง

งาน “ ขาดทุนเงิน  กำไรบุญ ” ครั้งที่ 5

ระหว่างวันเสาร์ที่ 3 และอาทิตย์ที่4 มิถุนายน 2560

ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ  จังหวัดนครนายก

เสาร์ที่ 3  มิถุนายน 2560

06.00น.                       ไหว้เจ้าที่

10.00-12.00น.             เลี้ยงพระเพล

13.00-15.30น.             “วาจาอันมีปฏิหาริย์ มิบังควรหายไปไหนอากาศ”โดยอาจารย์ยักษ์

15.30 – 17.30น.              ฐานการแลกเปลี่ยน “เอาดีมาอวด”

17.30 –  22.00น.          ร่วมกันทำอาหารมื้อเย็น  และคุยกันฉันท์พี่น้อง

พร้อมจุดเทียนอุดมการณ์ “ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป”

 

อาทิตย์ที่  4 มิถุนายน  2560

06.00-08.00น.             ปลูกป่า 3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง

09.00  –  12.00น.         SHOPPING

                                      – แจก

                                      – แลก

– ขายขาดทุน

13.00-15.00น.             ร่วมกันสรุปงานและตั้งจิต ร่วมกันจัดงานในปีหน้า