กิจกรรม

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2560  อาจารย์ปัญญา  ปุลิเวคินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติได้ส่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติและนักศึกษาฝึกงานไปร่วมทำเวิร์คชอปที่    “ ตลาดนัดธรรมชาติ ”  ได้จัดขึ้นที่ โรงเรียนชาญวิทย์ พระราม 9 โดยได้ไปสอนผลิตภัณฑ์ให้ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่าย   สืบเนื่องมาจาก ทางธรรมธุรกิจได้นำข้าวของธรรมธุรกิจ มาให้ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติขายในงาน “ขาดทุนในงานขาดทุนเงินกำไรบุญ “ การไปสอนในครั้งนี้เป็นการตอบแทนทางธรรมธุรกิจโดยมีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คนทั้งนี้ทางผู้มาเรียนได้ร่วมบริจาคเงินสมทบเงินเกี่ยวกับการเรียนครั้งนี้ จำนวน 1, 000 บาท