กิจกรรมอบรม

อบรม ข้าราชการบรรจุใหม่  กรมชลประทาน

ณ.ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ    จ.นครนายก

จำนวน  38 คน