กิจกรรมอบรม

การอบรม   “เกษตรกร จ. ปราจีนบุรี “

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ณ. ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ  จ. นครนายก

เดือน 7 – 9 สิงหาคม 2561  จำนวนผูัเข้าอบรม  50 คน

กิจกรรม

    พิธีเปิด                  นำเสนอ

พิธีเปิด  โดย ผอ. กระทรวงเกษตรฯ                                          กิจกรรมการแบ่งกลุ่ม

เดินศึกษาแนวคิดภายในศูนย์

ศึกษาแนวคิด    ศึกษาแนวคิด 1

 

ทำผลิตภัณฑ์ สบู่  แชมพู

เรียนแชมพู       แชมพู

 

น้ำยาล้างจาน

 

วันที่  ๒ ของการอบรม

ออกกกำลังกาย             เรียนรู้น้ำปั่นผัก

เช้า วันที่ 2 ออกกำลังกาย                                                            ทานน้ำปั่นผักเพื่อสุขภาพ

 

น้ำปั่นผัก           เผาแกลบ

เรียนรู้การแปรรูป กล้วย     มัน                                                      เรียนรู้การเผาแกลบ

 

ทำปุ๋ย         ห่มดิน

การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ                                   การห่มดิน (อย่าปอกเปลือกเปลือยดิน  ให้ห่มดิน)

แช่เท้า                     เรียนพอกหน้า

การแช่เท้าล้างสารพิษ                                                          การพอกหน้าพอกตัวล้างสารพิษ

 

เตาถ่าน                    สรุปกิจกรรม

การเผาถ่านด้วยเตาถังน้ำมัน ๒๐๐ลิตร                                        สรุปกิจกรรมทุกเย็น

 

วันที่ 3 ของการอบรม

แลกเปลี่ยนเศรษฐกิจพอเพียง       เรียนการทำโลชั่นนจากขี้ผึ้งแท้

แลกเปลี่ยนเศรษฐกิจพอเพียง                                      เรียนรู้ารทำโลชั่นจากขี้ผึ้งแท้ 100%

สสิ้นสุดการอบรม

จบการอบรม กับการเรียนรู้ที่ไม่ปิดกลั้น

 ( ป้าประนอ บอกว่า มีหลายที่ ปฏิเสธคนพิการ  แต่ที่นี่ไม่ปิดกลั้น ป้าเลยมาแสดงความรู้สึก )