กิจกรรมอบรม

การอบรม   “เศรษฐกิจพอเพียง”

ณ. ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ  จ. นครนายก

 

กิจกรรม

450197      450200

ทำผลิตภัณฑ์ใช้เองในครัวเรือน

 

แลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเศรษฐกิจพอเพียง

 

ผสมดิน     ผสมดิน

ผสมดินปลูกต้นไม้

 

คลอง   ลอกคลอง

ขุดคลองไส้ไก่

 

163555                 ทำปุ๋ยแห้ง

ทำปุ๋ย    ทำปุ๋ยหมัก

ทำปุ๋ยหมักชีวภาพและน้ำหมักชีวภาพ

 

อิฐ  อิฐประสาน

การทำอิฐประสาน

 

ย่ำดิน พอก

การทำก้อนบ้านดิน                                                         พอกหน้า

 

ทำกับข้าว กินข้าวร่วมกัน

กิจกรรมหาอยู่หากิน

 

ออก    ถ่ายรวม

กิจกรรมออกกำลังกายยามเช้า

 

สรุป นำเสนอ

สรุปกิจกรรม

 

พิธีปิด                                                                            สิ้นสุดการอบรม