กิจกรรมอบรม

การอบรม   “เศรษฐกิจพอเพียง”

ณ. ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ  จ. นครนายก

เดือน 30 มีนาคม – 2 เมษายน 2562 จำนวนผูัเข้าอบรม  40 คน

กิจกรรม

450197      450200

ทำผลิตภัณฑ์ใช้เองในครัวเรือน

 

แลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเศรษฐกิจพอเพียง

 

ผสมดิน

ผสมดินปลูกต้นไม้

 

คลอง ไส้ไก่

ขุดคลองไส้ไก่

 

น้ำหมัก                  ทำปุ๋ยแห้ง

ทำปุ๋ย  ทำปุ๋ยหมัก

ทำปุ๋ยหมักชีวภาพและน้ำหมักชีวภาพ

 

อิฐ  อิฐประสาน

การทำอิฐประสาน

 

ย่ำดิน พอก

การทำก้อนบ้านดิน                                                         พอกหน้า

 

ทำกับข้าว กินข้าวร่วมกัน

กิจกรรมหาอยู่หากิน

 

ออก    ถ่ายรวม

กิจกรรมออกกำลังกายยามเช้า

 

สรุป นำเสนอ

สรุปกิจกรรม

 

พิธีปิด                                                                            สิ้นสุดการอบรม